General - March 16, 2022

ശരീരത്തില്‍ കാത്സ്യവും വിടമിന്‍ ഡി യും കുറവ് ശരീരം കാണിച്ചുതരുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍ പരിഹാരം @Baiju N Nair

ശരീരത്തില്‍ കാത്സ്യവും വിടമിന്‍ ഡി യും കുറവ് ശരീരം കാണിച്ചുതരുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍ പരിഹാരം @Baiju N Nair

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *