General - March 16, 2022

എന്റെ ഈശ്വരാ ,ഉരുളക്കിഴങ്ങു കൊണ്ടുള്ള ഈ സൂത്രം ഇത്രേം നാൾ ആയിട്ടും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ?

എന്റെ ഈശ്വരാ ,ഉരുളക്കിഴങ്ങു കൊണ്ടുള്ള ഈ സൂത്രം ഇത്രേം നാൾ ആയിട്ടും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.